Użycie bezzałogowego pojazdu latającego, zwanego potocznie dronem, było w wojsku stosunkowo nowym konceptem, dość rzadko wykorzystywanym. Wielu weteranów uważało takie urządzenia za zabawki, nadające się bardziej do filmu fantastycznego niż do faktycznego wykorzystania w trakcie działań, aczkolwiek już pierwsze testy przekroczyły wszelkie oczekiwania, i nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy takich urządzeń przekonali się o ich skuteczności i możliwości użycia ich do bardzo wielu zadań.

Kurs operatora bezzałogowego pojazdu latającego

profesjonalne szkolenia uavo warszawaWejście dronów do oficjalnego inwentarza jednostki i ich wdrożenie do użycia wymagało jednak wyznaczenia specjalistów, wyszkolonych w ich obsłudze. Nie były to bowiem zabawki, które mogły być pilotowane przez każdego, a profesjonalne urządzenia obserwacyjne, wymagające profesjonalnego wyszkolenia i przygotowania do ich obsługi i konserwacji. Certyfikat przeszkolenia również był tu niezbędny, dlatego do przeszkolenia pierwszej grupy operatorów zaangażowaliśmy pracowników ośrodka, prowadzącego profesjonalne szkolenia uavo Warszawa. Owe centrum posiadało nienaganną renomę, przygotowując przyszłych operatorów głównie do lotów komercyjnych w trakcie trwania imprez masowych lub eventów sportowych, a kadra instruktorów była doskonale przygotowana do przekazywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Głównym zagadnieniem były oczywiście metody sterowania pojazdem bezzałogowym w każdych warunkach pogodowych, i były one przeprowadzane na różnych modelach dronów, od najbardziej standardowych, po nowoczesne pojazdy latające z zaawansowanymi układami elektronicznymi, służącymi zarówno do wyznaczania trasy lotu jak i do samej obserwacji. Bardzo dokładne zajęcia umożliwiały przyszłym operatorom na ciągłe doskonalenie umiejętności i wypracowanie własnej metody pilotowania, ale również i na poznanie najbezpieczniejszych sposobów na uniknięcie skutków awarii czy złej pogody.

Część teoretyczna, natomiast, zawierała w sobie wszystkie niezbędne informacje, dotyczące konserwacji układów wewnętrznych różnego rodzaju dronów, ale również wykłady o regulaminach lotów w terenie zabudowanym, zastrzeżonym lub wojskowym, przydatne nie tylko w trakcie wykonywania zadań, ale również poza pracą, przy rekreacyjnym wykorzystywaniu maszyny latającej. Szkolenie to kończyło się bardzo wymagającym egzaminem, po ukończeniu którego kursanci otrzymywali certyfikaty pilotów dronów. Posiadanie certyfikatu umożliwiało również szkolenie innych operatorów, również w celach komercyjnych.