Objawy zaburzeń zachowania u najmłodszych mogą być różne. Czasem dotyczą one zachowań agresywnych, które zagrażają zdrowiu i życiu innych, innym razem to zachowania nieagresywne wobec ludzi, które dotyczą kradzieży oraz włamań. Sprawia to, że wielu z nas błędnie uważa, że dziecko jest zbuntowane, a rodzice traktują go w sposób za bardzo pobłażliwy, nie będąc wobec niego konsekwentnymi. Często zdarza się, że tak naprawdę dziecko nie jest w stanie samodzielnie sobie pomóc i zmienić swój sposób postępowania, na nic zdają się nakazy oraz różnorodne kary.

Duża trudność leczenia zaburzeń zachowania

leczenie zaburzeń zachowań warszawaNiezwykle ważne jest zatem, by odpowiednio zdiagnozować problem dziecka, by pomóc mu we właściwy sposób. Jedynym sposobem na pomoc dziecku z takim problemem jest leczenie zaburzeń zachowań Warszawa oraz wiele miast w Polsce posiada dobrych psychologów, którzy pomagają wielu młodym pacjentom, uczą ich zasad moralnych i prowadzą psychoterapię, która ma za zadanie zmienić ich sposób myślenia i nauczyć je stosować się do norm i zasad obowiązujących w szkole oraz codziennym życiu. Poza pracą z dzieckiem konieczne jest także uczenie go technik kontroli własnych emocji, a także radzenie sobie z nimi w odpowiedni sposób. Konieczna jest także współpraca z najbliższą rodziną, bowiem niewłaściwe postępowanie dziecka jest często źródłem wielu osobistych problemów w domu, dlatego często  udzielenie pomocy niezbędne jest wszystkim członkom rodziny. Podczas terapii rodzicom przekazuje się odpowiednią wiedzę oraz umiejętności stosowania skutecznych metod wychowawczych, uczy się ich właściwej komunikacji ze swoją pociechą, a także różnorodnych sposobów, które są przydatne w rozwiązywaniu pojawiających się w konfliktów. Warto także postawić na edukację nauczycieli, by byli oni świadomi, jak powinna wyglądać ich praca z dzieckiem, w jaki sposób wzmacniać je poprzez nagradzanie zachowania pożądanych oraz docenianie wysiłku dzieci. Bardzo przydatne są różnorodne systemy polegające na punktowaniu, wynagradzaniu różnorodnych pożądanych zachowań. Jest to doskonała motywacja do zmiany swojego postępowania i sposób na wzmocnienie samokontroli.

Ważne jest odpowiednie podejście do młodego człowieka, rozmowa z nim, a także wzbudzenie jego zaufania oraz otoczenie go troską. Pozytywne nastawienie do małego pacjenta, a także szczera chęć pomocy  jest w tym przypadku niezwykle istotna. Ważna jest także rola rodziców, którzy powinni otaczać swoją pociechę miłością i uświadomić jej, że jest ona dla nich ważna.