Modlitewnik to niewielka, niepozorna książeczka, która dla osób wierzących i praktykujących wiarę katolicką ma ogromne znaczenie. Jest to bowiem pozycja zawierająca treści bardzo ważne dla osób chodzących do kościoła i korzystających z sakramentów, zawierająca wiele modlitw, które osobie wierzącej potrzebne są na co dzień w modlitwie osobistej w domu, a także przydatne są w zrozumieniu, a co za tym idzie głębszym i bardziej świadomym uczestniczeniu w rozmaitych sakramentach.

Modlitewniki dla dzieci przystępujących do Komunii

modlitewnik dla dzieci do komuniiPrzystępowanie do sakramentu przyjęcia Komunii Świętej po raz pierwszy to duże wydarzenie, zarówno dla dziecko, które po raz pierwszy w pełni będzie uczestniczył we Mszy Świętej, jak i dla jego rodziców. Dzieje się tak ze względu na wagę jaką osoby wyznania rzymsko katolickiego przywiązują do wiary w obecność w hostii Jezusa Chrystusa. Do przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej dzieci przygotowywane są odpowiednio długo i sumiennie, poprzez ich udział w nabożeństwach, na przykład majowych, czy też październikowych różańcach, naukę modlitw i pobożnych pieśni. Ważnym elementem przygotowań do Komunii jest moment, w którym dzieci otrzymują swoje pierwsze modlitewniki. Najczęściej dziecko otrzymuje swój pierwszy modlitewnik podczas nabożeństwa, na którym kapłan dokonuje poświęcenia modlitewników. Modlitewnik dla dzieci do komunii zawiera wszystkie najważniejsze modlitwy, akty wiary i przykazania. Z modlitewnika dziecko przystępujące do sakramentów takich jak spowiedź, czy komunia dowie się jak odpowiednio się do tego przygotować. Ze swojego pierwszego modlitewnika dziecko będzie mogło poznać także wiele modlitw okolicznościowych, takich jak na przykład modlitwa przed nauką, przed podróżą, za rodziców, za rodzeństwo i inne, które na pewno będą mu potrzebne na co dzień. Mimo swoich niewielkich rozmiarów modlitewnik ma bardzo dużą wartość dla małego katolika. Jest także wspaniałą pamiątką z okresu przygotowań do przyjęcia Komunii Świętej po raz pierwszy.

Modlitewnik, który dziecko otrzyma podczas przygotowań do pierwszej Komunii Świętej będzie dla niego przydatny przez wiele lat, aż do osiągnięcia dorosłości, kiedy to warto zmienić modlitewnik na taki, który dopasowany jest do osób dorosłych. Zanim jednak to nastąpi dziecko a następnie nastolatek będzie używać tego modlitewnika za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba przygotowania się do jakiegoś sakramentu, na przykład do spowiedzi.  W modlitewniku dziecko znajdzie także modlitwy potrzebne w różnych okolicznościach, a także śpiewane w kościele pieśni i kolędy.