W związku z rosnącą liczbą Polaków wyjeżdżających za granicę naszego kraju, rośnie również liczba małżeństw zawieranych z obcokrajowcami. Według statystyk, każdego roku nawet 10 tysięcy z nas bierze ślub z obcokrajowcem. Jednak wielu z nas zastanawia się jak tak naprawdę wygląda ślub z obcokrajowcem? Jakie dokumenty będą nam potrzebne? Jakich formalności trzeba dopełnić, by ślub doszedł do skutku? Oczywiście wszystko zależy od kraju, jednak podstawowe zasady są mniej więcej takie same.

Dokumenty niezbędne do ślubu z obcokrajowcem

ślub z obcokrajowcemOczywiście, by doszło do ślubu z obcokrajowcem, potrzebne będą nam dokumenty, tak jak w przypadku każdego ślubu. A jakie to dokumenty? Oczywiście będą do przede wszystkim: paszport i dokument potwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa. Poza tym niezbędny będzie również skrócony odpis aktu urodzenia i jego tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Potrzebne będzie nam także oświadczenie o nazwisku, które będą nosić przyszli małżonkowie i ich ewentualni potomkowie. Co więcej, obowiązują nas w takich przypadkach ścisłe procedury. Najpóźniej trzydzieści jeden dni przez wyznaczoną datą ślubu, przyszli małżonkowie muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania oświadczenia o braku żadnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Trzeba mieć przy sobie komplet niezbędnych dokumentów, wymienionych wcześniej. Sytuacja prawna obcokrajowca musi zostać sprawdzona przez konsulat lub też ambasadę odpowiedniego państwa w Polsce. Podczas ślubu oczywiście jest niezbędna obecność tłumacza przysięgłego, chyba że obcokrajowiec mówi bardzo dobrze po polsku. Ślub z obcokrajowcem jest oczywiście bardziej skomplikowany, niż ślub narzeczonych mających to samo obywatelstwo. Zdarza się, że krótko po ślubie, małżeństwo może zostać wezwane na przesłuchanie. W jakim celu? By można było potwierdzić autentyczność zawartego przez nich związku. Kartę pobytu małżonka należy odnawiać co roku. Wracając do pytania o ślub kościelny z cudzoziemcem, jest on możliwy, potrzeba jednak dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o przyjęciu chrztu i bierzmowania.

Oczywiście, ślub z obcokrajowcem to o wiele więcej dokumentów do załatwienia, niż w przypadku ślubu osób tego samego obywatelstwa. Jednak nie oznacza to, że nie jest to niemożliwe. Wbrew przeciwnie. Zarówno ślub kościelny jak i cywilny jest możliwy. Możemy również zdecydować się na ślub za granicą. Wtedy obowiązują nas zasady i prawo kraju, w którym bierzemy ślub, warto o tym pamiętać.