Zasady pobierania i badania nasienia bydlęcego

 

Poza granicami Polski jest wiele instytucji, które zajmują się gromadzeniem nasienia buhajów. Takie banki nasienia pochodzącego od zwierząt gospodarskich znajdują się również w Polsce. Warto wspomnieć o tym, w jaki sposób pobierane jest nasienie samców krów.

Ocena makroskopowa i mikroskopowa nasienia

nasienie buhajówWykorzystuje się tutaj metodę mechaniczną. Elektrostymulacja jest zakazana – nie tylko w przypadku buhajów, ale również innych zwierząt np. trzody chlewnej, ogierów, psów. Do pobrania nasienia wykorzystuje się specjalny fantom, obok którego musi stać krowa będąca aktualnie w rui. Buhaj skacze na fantom, a wtedy nakłada się mu na prącie sztuczną pochwę. Na końcu sztucznej pochwy znajduje się probówka na nasienie. Do nasienia nie może dostać się ani trochę wody. Woda spowodowałaby od razu śmierć plemników, które byłyby później niezdolne do zapłodnienia. Oczywiście nasienie buhajów trzeba pobrać szybko. Wynika to z faktu, że buhaje wykonują zazwyczaj tylko jedno pchnięcie ejakulacyjne, a więc nasienie wydostaje się praktycznie od razu po wyskoku buhaja na fantom. Nasienie w probówce należy poddać oględzinom. Sprawdza się jego konsystencję, kolor i inne cechy makroskopowe. Dopiero później próbkę poddaje się ocenie mikroskopowej. Specjaliści z zakresu andrologii i rozrodu zwierząt (najczęściej lekarze weterynarii) zajmują się wykonywaniem preparatów mikroskopowych i oceną nasienia. Oceniana jest głównie morfologia, a więc budowa plemników.

Jeśli plemniki są ruchliwe, wyglądają prawidłowo, nie ma żadnych odchyleń od normy, to takie nasienie nadaje się do rozcieńczenia, a następnie wykorzystania w inseminacji. Konieczne jest przygotowanie pipet inseminacyjnych z nasieniem, które muszą być przechowywane w ciekłym azocie na czas transportu do obory, w której przeprowadzana będzie inseminacja.