Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku

Czasy prześladowanie chrześcijan kojarzą się nam raczej z czasami starożytnego Rzymu i cesarzy, którzy w obawie przed nową religią skazywali jej wyznawców na śmierć. Niestety, chociaż w dzisiejszych czasach w wielu miejscach religia ta jest religią dominującą, wciąż istnieją miejsca, gdzie przyznanie się do tej wiary jest równoznaczne z wyrokiem śmierci.

Prześladowania chrześcijan wciąż mają miejsce

prześladowanie chrześcijan na świecieChociaż wielu osobom wydaje się to niemożliwe, wciąż odnotowuje się prześladowanie chrześcijan na świecie. Zwykle ma to miejsce w miejscach, gdzie cywilizacja jeszcze nie jest tak rozwinięta. Niektóre plemiona, zwłaszcza na terenie Afryki wciąż wyznają wielobóstwo a co za tym idzie mogą przejawiać dość prymitywne wierzenia. Odnotowuje się miejsca, gdzie posiadanie krzyżyka na szyi jest równie niebezpieczne, jak przejście w czerwonej koszulce przed rozwścieczonym bykiem. Osoby, które otwarcie przyznają się do swoich wierzeń mogą zostać uwięzione, wychłostane lub nawet w skrajnych przypadkach zabite. Bardzo często dzieje się tak na pustynnych terenach, gdzie koczownicze plemiona wyznają pierwotne wersje religii islamskiej, która nakazuje walkę z niewiernymi. W takim przypadku osoba przyznająca się do chrześcijaństwa może zostać zmuszona do przejścia na ich religię, przez wypowiedzenie określonej formuły, a gdy tego odmówi może zostać zabita. Niestety, bardzo często na takich terenach pracują misjonarze, którzy przez to skazują się na bardzo niebezpieczne warunki egzystencji.

Wielu osobom wydaje się, że czasy prześladowanie chrześcijan zniknęły bezpowrotnie. Niestety nie jest to prawdą. Wciąż istnieją tereny, gdzie posiadanie jakiegokolwiek symbolu chrześcijańskiego, bądź też otwarte przyznawanie się do tej wiary spotyka się z napiętnowaniem. Niestety w niektórych przypadkach chrześcijanie są nawet okaleczani, bądź zabijani, więc problem wciąż jest aktualny.