Płyty poliwęglanowe – rewolucyjny materiał

Poliwęglan to polimer, który powstał w wyniki estryfikacji kwasu węglowego, gdzie systematyczne wtryskiwanie i formowanie na gorąco reagujących ze sobą substancji pozwoliło na stworzenie tego syntetycznego materiału. Dalsza obróbka poliwęglanu pozwala na stworzenie płyt komorowych o charakterze kanalikowym. Powstają one dzięki koekstruzji konstrukcji z żywicy poliwęglanowej. Następnie takie płyty są zabezpieczane przed promieniowaniem ultrafioletowym, co oprócz zwiększenia możliwości ich zastosowania, zabezpiecza również przed błędem w montażu i filtrem UV po niewłaściwej stronie.

Takie płyty kanalikowe posiadają szeregi atestów oraz gwarancji. Najczęściej producenci podkreślają, że przez dekadę odporność na negatywne działanie warunków atmosferycznych nie wpłynie na wygląd, ani stan tych płyt. Co ważne, o poliwęglanie kanalikowym myśli się wyłącznie jako o materiale przezroczystym – producenci proponują dedykowane do koekstruzji dodatkowe substancje, które pozwalają wpłynąć na ostateczny kolor płyty, ale nie oddziałują na podstawowe właściwości tego polimeru. Płyty poliwęglanowe cechują się zaskakująco wysoką przepuszczalnością światła przy jednoczesnej wysokiej wartości współczynnika przenikania ciepła, które nadaje mu właściwości termoizolacyjnych znacznie lepszych od szkła. Dzięki lekkości i giętkości, jaką osiąga poliwęglan kanalikowy, jest on używany w wielu branżach jako półprodukt lub też element stanowiący osobną konstrukcję.

Spektrum zastosowań poliwęglanu komorowego i powstających z niego kanalikowych płyt poliwęglanowych jest niezwykle szerokie. Podstawą dla eksploatacji tego polimeru są wszelkie połacie dachowe oraz przeszklenia w obiektach o dużej kubaturze – centrach handlowych, halach sportowych czy też halach produkcyjnych – stosunek ceny do jakości winduje jego popularność i nie zapowiada się na to, aby miała ona ulec zmianie.