Aparaty słuchowe i badanie słuchu

Aparaty słuchowe są bardzo rozbudowane. Ceny aparatów słuchowych są bardzo różne. Wahają się one od około półtora tysiąca do nawet dziesięciu tysięcy. Jednak aparaty słuchowe są refundowane. Badanie słuchu jest robione w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Istnieje bardzo wiele rodzajów aparatów słuchowych.

Poznań oferuje bardzo szerokie spektrum wyboru aparatów słuchowych. Aparaty słuchowe rozwijały się w miarę upływu czasu:

  • aparaty węglowe
  • aparaty lampowe
  • aparaty tranzystorowe
  • aparaty cyfrowe

Aparaty węglowe były budowane w oparciu o przetworniki węglowe. Fala akustyczna która padała na membranę powodowała zmianę rezystancji proszku węglowego. W aparatach węglowych nie istniał element wzmacniający
W aparatach lampowych istniał już element wzmacniający. Wykorzystywano lampę elektronową. W aparatach tranzystorowych pozwoliło zmniejszyć wymiary aparatu słuchowego.
Drugą zaletą zastosowania tranzystorów było mniejsze zużycie prądu elektrycznego. Najnowszymi aparatami słuchowymi są aparaty cyfrowe. W takich aparatach stosuje się układy scalone oraz technologię cyfrową. Stosuje się w nich specjalistyczne algorytmy DSP. Takie algorytmy pozwalają na redukcję sprzężeń. Pozwalają na zapamiętywanie ustawień i zmieniać je w trakcie użytkowania. Stosuje się również aparaty słuchowe które wykorzystują przewodnictwo kostne. Zaawansowane układy cyfrowe pozwalają na wyodrębnienie z dźwięków otoczenia ludzkiej mowy.

Kiedyś aparaty słuchowe były stosunkowo ciężkie. Badanie słuchu przeprowadza się w wyciszonym pomieszczeniu. Osoba która przeprowadza badanie ma nałożone na głowę słuchawki.