Skuteczna windykacja, a odzyskanie należności

Zależy Ci na szybkim odzyskaniu pieniędzy od swojego dłużnika? Zgłoś się do odpowiedniej firmy windykacyjnej, ta zaś zajmie się resztą. Czym powinna się charakteryzować dobra firma windykacyjna? Przede wszystkim: skutecznością i doświadczeniem w obsłudze windykacyjnej (w tym: powinna posiadać wiele listów referencyjnych od zadowolonych klientów i stosować odpowiednio dobrane narzędzia, dzięki którym dłużnik spłaca swoje zobowiązania) oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta (dostosowanie każdej z ofert do potrzeb danego klienta i rodzaju jego wierzytelności – analiza z uwzględnieniem typu produktu poddanego windykacji, typu dłużnika i kwoty należności, poziomu jej przeterminowania oraz statusu prawnego, oczekiwań zleceniodawcy).

Co dokładnie oznacza termin windykacja? Jest to dochodzenie własności za pomocą środków, zawartych w obowiązujących przepisach prawnych.
Istnieją dwa rodzaje działań windykacyjnych: windykacja polubowna (obejmująca czynności, które mają doprowadzić do spłaty należności, w tym: weryfikację danych dłużnika, wysłanie wezwań do zapłaty, zweryfikowanie stanu majątkowego, kontaktowanie się z dłużnikiem telefonicznie i osobiście w celu ściągnięcia należności – negocjowanie spłaty długów, wpisanie dłużnika do KRD, działania ugodowe, prowadzące do spłat zaległej kwoty w sposób ratalny itp.) oraz windykacja sądowa (obejmuje wszelki działania, mające doprowadzić do ściągnięcia należności drogą sądową, w tym: przygotowanie dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania procesowego, którego uwieńczeniem będzie wyrok nakazu zapłaty).
Zdarza się, że firmy windykacyjne skupują długi (obrót wierzytelnościami), co wiążę się z terminem sekutyryzacja należności..
Sekutyryzacja oznacza przekształcanie wierzytelności w papiery wartościowe (np. akcje, obligacje), które zainteresowałyby potencjalnych inwestorów i byłyby lepiej zbywalne niż tradycyjne należności.
Proces sekutyryzacji obejmuje kilka etapów: stworzenie specjalnej spółki, wybranie banku, który zajmie się emisją papierów dłużnych, opracowanie programu ich wypuszczenia na rynek, uzyskanie pozytywnej oceny przez agencję ratingową, zawarcie umów między podmiotami, które zgłosiły uczestnictwo w programie.
Obecnie sekutyryzacja należy do jednego z najważniejszych czynników, mającego wpływ na rozwój firm windykacyjnych.

Potrzebujesz gotówki, chcesz, aby Twój dłużnik szybko oddał Ci należności? Zgłoś się do wybranej firmy windykacyjnej.