Niespłacone należności nie muszą zawsze oznaczać straty

 W dobie kryzysu coraz więcej firm zmaga się z problemami finansowymi. I co ważne nie zawsze wynikają one z błędów leżących po stronie przedsiębiorstwa. Czasami przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazują się kontrahenci i partnerzy biznesowi, którzy przestają terminowo regulować swoje zobowiązania. Firma w takiej sytuacji pozostaje nie tylko z brakami żywej gotówki w kasie, ale dodatkowo z portfelem aktywów, które zamiast generować zyski, psują sprawozdanie finansowe i wynik z działalności.

Nic więc dziwnego, że współcześni finansiści i przedsiębiorcy szukają sposobów, by w jak najkorzystniejszy sposób odzyskać zamrożone w ten sposób środki. Klasyczna windykacja należności to już dla większości firm za mało i co gorsza wiąże się z koniecznością ponoszenia dalszych kosztów, które wcale nie muszą przekuć się w oczekiwany efekt, lub co gorsza może się okazać które przekroczyły lub zrównały się z odzyskaną kwotą pieniędzy. Szukają zatem one nowych sposobów na takie zarządzanie należnościami, by zabezpieczyć się przed ewentualnym niewypłacalnym partnerem, a także zyskać na trudnych do odzyskania należnościach. Jednym z takich rozwiązań jest sekurytyzacja należności, czyli nic innego jak „sprzedaż” należności wyspecjalizowanym podmiotom, które zajmują się odzyskiwaniem długów – czyli najogólniej mówiąc firmom windykacyjnym. Bardzo często nabywając wierzytelność spłacają one za dłużnika większą jeśli nie całą część długu i potem własnymi metodami i przy użyciu dostępnych mechanizmów i środków egzekwują ją od strony zobowiązanej.

Pierwotny wierzyciel – czyli firma sprzedająca dług zyskuje na takiej transakcji podwójnie – nie dość że zachowuje płynność finansową lub ją odzyskuje, a dodatkowo dzięki temu może zdobyć przewagę na konkurentami, którzy z takiej metody nie korzystają. Obrót wierzytelnościami stał się obecnie powszechnie spotykany w stosunkach gospodarczych, Coraz więcej zwłaszcza dużych firm, które mają w swoich portfelach przeterminowane należności decydują się skorzystać z usług profesjonalnych firm windykacyjnych, zamiast samemu bawić się negocjacje z dłużnikami lub dochodzić swoich praw w sądzie.